Ta strona używa plików cookie!
close

Uroczyste wręczenie „CERTYFIKATU BEZPIECZEŃSTWA” kolejnej wrocławskiej szkole

Data dodania: 12 maja 2016 r.
Miejsce zdarzenia: Wrocław

11 maja 2016 r. Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 19 we Wrocławiu, odebrała uroczyście z rąk kapituły „CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA”. To kolejny już certyfikat przyznany wrocławskim placówkom oświatowym, za podejmowane inicjatywy w zakresie zapobiegania przestępczości i stworzenie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w administrowanych obiektach. Program ruszył z inicjatywy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu wspólnie z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Strażą Miejską Wrocławia oraz Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia realizuje program pod nazwą „Certyfikat Bezpieczeństwa”.

Celem inicjatywy jest poprawa bezpieczeństwa oraz motywowanie zarządców nieruchomości, dyrektorów placówek edukacyjnych oraz innych podmiotów do większej dbałości o bezpieczeństwo użytkowników obiektów, a także mobilizowanie ich do podejmowania wspólnych inicjatyw w tym zakresie. W tym roku akces przystąpienia do programu wyraziły dyrekcje kilku kolejnych wrocławskich szkół, których obiekty poddane zostały procesowi certyfikacji. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 19 przy ul. Januszowickiej 35-37 spełnił wszystkie założone przez program kryteria.

W związku z powyższym 11 maja 2016 roku Przewodniczący Kapituły mł. insp. Arkadiusz Małecki Komendant Miejski Policji we Wrocławiuwraz z członkami kapituły programu Zbigniewem Szklarskim Zastępcą Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, bryg. Sylwestrem Dąbkiem Zastępcą Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz Panem Piotrem Kościelnym Zastępcą Komendanta Straży Miejskiej Wrocławiawręczyli na ręce Pani Dyrektor Bogusławy Pawłowskiej przyznany certyfikat oraz pamiątkową statuetkę.

W uroczystości wręczenia „Certyfikatu Bezpieczeństwa” dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 19 przy ul. Januszowickiej 35-37 we Wrocławiu uczestniczyli ponadto przedstawiciele Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, miejscowej rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej i innych placówek oświatowych, które już wcześniej otrzymały certyfikat, a także przedstawiciele Rady Rodziców oraz nauczyciele i uczniowie certyfikowanej szkoły.

Certyfikat przyznawany jest na dwa lata przez kapitułę programu w skład, której wchodzą przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, Straży Miejskiej Wrocławia, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

O przyznanie „Certyfikatu Bezpieczeństwa”, może ubiegać się administrator lub zarządca nieruchomości, którego obiekty spełniają określone kryteria, a przede wszystkim:

  • Wyposażone są w odpowiednie środki techniczne oraz mają określone procedury, które pozwalają minimalizować zagrożenia zarówno dla samych mieszkańców, jaki i ich mienia.
  • Zabezpieczone są poprzez właściwy monitoring obiektu i jego otoczenia lub dozór fizyczny.
  • Posiadają aktualne ubezpieczenie i spełniają warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

W certyfikowanej szkole zainicjowano szereg przedsięwzięć mających na celu podwyższenie standardów bezpieczeństwa przede wszystkim:

  • Ruch pieszych oraz pojazdów na ciągach komunikacyjnych przyległych do budynku szkoły zorganizowany jest w taki sposób, aby przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu odbywał się w sposób płynny, bezkolizyjny i bezpieczny.
  • Wydzielone parkingi powodują, ze drogi dojazdowe do szkoły nie są blokowane przez źle zaparkowane samochody.
  • Przestrzeń publiczna wokół budynków jest ukształtowana w taki sposób, że żaden jej element nie zakłóca pola widzenia. Zieleń rosnąca wokół budynków jest funkcjonalna.Drzewa i krzewy dobrano kolorystycznie i skomponowano w taki sposób, że wpływają pozytywnie na samopoczucie dzieci i pozwalają na chwile odprężenia podczas przerwy w zajęciach.
  • Elementy małej architektury – place zabaw, ławki, kosze na śmieci zainstalowane na terenach przyszkolnych wykonano w systemie „anty - wandal”. Są one bardzo praktyczne i odpowiednio wpisują się w koncepcję funkcjonowania certyfikowanych obiektów.
  • Teren przyległy oraz same obiekty są odpowiednio oświetlone. Nie ma miejsc zaciemnionych oraz elementów tworzących osłonę dla potencjalnego przestępcy.
  • System monitoringu wizyjnego obejmuje swoim zasięgiem newralgiczne punkty przestrzeni zewnętrznej oraz wewnętrznej budynków. Obiekty wyposażono w instalację alarmową. Czujniki zamontowano w „strategicznych” punktach budynku.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19 w pełni zasługuje na wyróżnienie. Dyrekcja dokłada wielu starań, aby bezpieczeństwo uczniów w placówce stało na bardzo wysokim poziomie, a przyznany „certyfikat bezpieczeństwa” jest zwieńczeniem tych wysiłków.

Uroczystość uświetnił Pokaz Talentów Szkolnych oraz koncert Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod przewodnictwem kom. Adama Wittiwa.

asp. szt. Paweł Petrykowski
(źródło – KMP Wrocław)

 

 

 

Galeria