Ta strona używa plików cookie!
close

Zachęcali tegorocznych maturzystów do wstąpienia w szeregi Policji

Data dodania: 1 kwietnia 2019 r.
Miejsce zdarzenia: Milicz

Ponad pięćdziesięciu uczniów tegorocznych klas maturalnych z Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu wzięło udział w spotkaniu dotyczącym trwającego naboru do Policji. Do służby w tej formacji zachęcał młodzież milicki policjant oraz inspektor ds. kadr i szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Miliczu.

Spotkanie odbyło się w ubiegły weekend - wzięło w nim udział ponad pięćdziesięciu uczniów tegorocznych czterech klas maturalnych Zespołu Szkół w Miliczu wraz z dyrekcją szkoły i jej nauczycielami. Miało ono na celu propagowanie wśród młodzieży informacji o zasadach i unormowaniach prawnych związanych z przyjęciami do Policji. Wskazano tegorocznym maturzystom niezbędne informacje związane z naborem do służby w tej uzbrojonej formacji.

Przypominamy, że szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać na stronie internetowej dolnośląskiej Policji http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl oraz pod numerem telefonu (71) 340-40-44, a także osobiście w siedzibie Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu ul. Gen. I. Połbina 1 oraz w komórce kadrowej Komendy Powiatowej Policji w Miliczu przy ul. T. Kościuszki 4 lub telefonicznie: nr tel. (71) 380-62-09 lub (71) 380-62-14.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający w pełni z praw publicznych;
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie – nie jest wymagana matura;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w Komendzie Powiatowej Policji w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu);
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
 • książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową.

asp. szt. Wojciech Jabłoński

Źródło: KPP w Miliczu
podinsp. Sławomir Waleński
tel. 507-135-830

 

Spotkanie z młodzieżą