Ta strona używa plików cookie!
close

Za nami pierwsza edycja warsztatów ,,Bezpieczna Mama to Bezpieczne Dziecko’’

Data dodania: 5 czerwca 2018 r.
Miejsce zdarzenia: Wrocław

Za nami pierwsza edycja zainicjowanego przez wrocławskich funkcjonariuszy projektu pn. „Bezpieczna Mama to Bezpieczne Dziecko”. Pilotażowe przedsięwzięcie obejmowało cykl spotkań, podczas których policjanci z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, wspólnie z zaproszonymi prelegentami, przekazywali uczestniczkom wiedzę z zakresu bezpieczeństwa rodziny.

Akcja profilaktyczna pod nazwą ,,Bezpieczna mama to bezpieczne dziecko” zakładała realizację w trybie stacjonarnym spotkań szkoleniowych z kobietami wychowującymi dzieci. Uczestnictwo w spotkaniach było oczywiście bezpłatne, a zagadnienia realizowano aż w 8 ciekawych blokach tematycznych.

Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka i grup społecznych, a tym samym powinno być postrzegane jako zagadnienie łączące w sobie wiele dyscyplin wiedzy. Na zapewnienie bezpieczeństwa nie składa się wyłącznie bezpieczeństwo fizyczne, ale także zapewnienie dobrych relacji pomiędzy członkami rodziny, w tym przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom, znajomość przepisów prawa, funkcjonowania instytucji pomocowych oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione aspekty, policjanci z Wrocławia przygotowali specjalny program szkoleń.

Tematy spotkań obejmowały zagadnienia z zakresu:

  • bezpieczeństwa osobistego i bezpieczeństwa rodziny (w tym techniki samoobrony i reagowanie w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym),
  • odpowiedzialności prawnej rodzica względem sprawowania opieki nad dzieckiem,
  • pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • uzależnień i współuzależnień,
  • MOPS – świadczeń socjalnych i pomocy rodzinom,
  • radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi.

Realizacją tego przedsięwzięcia zajmowali się policjanci prewencji z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, działając wraz z współorganizatorami m.in. Stowarzyszeniem Sportowym ALTIUS Wrocław i Akademią Sportu i Rekreacji „A&R PROFESSIONAL”. Zajęcia odbywały się w salach Nowodworskiego Centrum Integracji Społecznej i Sportowej CITIUS.

st. asp. Monika Kaleta

Źródło KMP Wrocław
sierż. Dariusz Rajski

 

Galeria