Ta strona używa plików cookie!
close

Wspólne działania służb „ODRA 2018”

Data dodania: 7 maja 2018 r.
Miejsce zdarzenia: Środa Śląska

„ODRA 2018” to wspólne działania średzkich policjantów wraz z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, Strażą Leśną z Nadleśnictwa Miękinia, Państwową i Społeczną Strażą Rybacką oraz Komisariatem Wodnym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, WOPR i Służbą Ochrony Wód Polskiego Związku Wędkarskiego. Przedsięwzięcie, którego inicjatorem była Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej, miało na celu przede wszystkim zwalczanie kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego, leśnego i przyrodniczego, a także poprawę bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą i przemieszczających się po ścieżkach leśnych.

Okres wiosenny charakteryzuje się znacznym wzrostem liczby osób przebywających nad wodami, w tym wędkarzy dokonujących amatorskiego połowy ryb, często udających się tam z rodzinami w celach rekreacyjnych. Poprawa pogody wpływa również na zwiększenie aktywności osób trudniących się kłusownictwem leśnym i łowieckim. Sytuacja ta niesie ze sobą szereg zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania przepisów ustawy o lasach, ustawy o rybactwie śródlądowym, a także kodeksu wykroczeń i kodeksu karnego.
W związku z tym, Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej, podobnie jak w ubiegłym roku, wyszła z inicjatywą przeprowadzenia wspólnych działań służb powołanych do przeciwdziałaniu wspomnianym zjawiskom.

Zaplanowane działania miały charakter kompleksowy. Do współpracy zaproszono policjantów z Wołowa, funkcjonariuszy z Komisariatu Wodnego KWP we Wrocławiu, Straż Leśną z Nadleśnictwa Miękinia, posterunkami Straży Leśnej z Wołowa i Obornik Śląskich, Państwową Strażą Rybacka z Wrocławia i Milicza, Społeczną Strażą Rybacką z Wołowa i Środy Śląskiej, Służbę Ochrony Wód PZW oraz WOPR.

Wzmożone działania prewencyjne pn. „ODRA 2018” zostały przeprowadzone 4 maja br. w rejonie linii brzegowej rzeki Odra i jej dorzeczy, otoczonej terenami leśnymi i przebiegającymi przez teren gminy Miękinia, Środa Śląska oraz Malczyce. Służby biorące udział w tym przedsięwzięciu realizowały następujące zadania:

  • ograniczenie szkodnictwa leśnego poprzez zapobieganie w szczególności przestępstwom i wykroczeniom charakterystycznym dla obszarów leśnych, m. in. zapobieganie kradzieżom drewna, nielegalnej wycince drzew, kłusownictwu oraz zaśmiecaniu, kontrola przestrzegania przepisów związanych z zakazem wjazdu samochodami do lasów,
  • ograniczenie zjawiska kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego polegającego na wykrywaniu sprawców przestępstw i wykroczeń w tym zakresie,
  • eliminowanie zagrożeń pożarowych poprzez egzekwowanie przepisów przeciwpożarowych na terenach leśnych i śródleśnych,
  • kontrole stanu trzeźwości uczestników ruchu drogowego oraz wodnego.

Podczas działań, w których brało udział 30 funkcjonariuszy, sprawdzano miejsca i rejony szczególnie zagrożone, wylegitymowano 78 osób oraz skontrolowano 8 kierujących pojazdami. Ujawniono łącznie 21 wykroczeń, w tym 15 z ustawy o rybactwie śródlądowym, 4 dotyczące nieuprawnionego wjazdu do lasu, sprowadzenia niebezpieczeństwa pożaru oraz naruszenie wału przeciwpowodziowego. Wobec 9 osób w związku z popełnionymi wykroczeniami zastosowano pouczenia, natomiast 12 osób otrzymało mandaty karne.
Podczas działań prewencyjnych „ODRA 2018” dzielnicowi z Posterunku Policji w Miękini wspólnie z funkcjonariuszami Państwowej oraz Społecznej Straży Rybackiej zatrzymali na zbiorniku wodnym PRĘŻYCE 38-letniego mieszkańca powiatu legnickiego, który dokonywał połowu ryb przy pomocy urządzenia typu więcierz, co stanowi przestępstwo z ustawy o rybactwie śródlądowym.

Wspólne działania w rejonie linii brzegowej rzeki Odra i jej dorzeczy zostały przeprowadzone już po raz kolejny i z pewnością będą kontynuowane.

asp. szt. Wojciech Jabłoński

Źródło: KPP w Środzie Śląskiej
st. asp. Marta Stefanowska
tel. 693-726-093

 

Galeria

Powiązane wiadomości