Ta strona używa plików cookie!
close

Włoscy policjanci we Wrocławiu

Data dodania: 24 maja 2019 r.
Miejsce zdarzenia: Dolny Śląsk

Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu odwiedził pułkownik Korpusu Karabinierów Orazio Anania wraz z emerytowanymi włoskimi policjantami członkami Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA. Goście z Włoch byli uczestnikami odbywającej się we Wrocławiu Konferencji Naukowej pn.: „Socjologia grup dyspozycyjnych. Pomiędzy teorią nauk społecznych a praktyką”. Wizyta była okazją do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń związanych z funkcjonowaniem służb porządku publicznego we Włoszech i Polsce, a także przybliżeniem historii Polskiej Policji w związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą powołania Policji Państwowej.

We Wrocławiu odbyła się organizowana przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowa, pn.: „Socjologia grup dyspozycyjnych. Pomiędzy teorią nauk społecznych a praktyką”. Wśród zaproszonych gości znajdowała się grupa ekspertów z Włoch, w tym emerytowany pułkownik Korpusu Karabinierów Orazio Anania.

Za pośrednictwem członków wrocławskiego Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA nawiązał on kontakt i odbył wizytę w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Była ona okazją do przedstawienia historii patrona dolnośląskiej policji komisarza Józefa Biniasia. Goście z Włoch z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji podkom. Bartłomieja Majchrzaka z Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka KWP we Wrocławiu na temat patrona dolnośląskiej Policji, a także tragicznych kart historii Polskiej Policji związanych z mordem polskich policjantów podczas II wojny światowej.

Nawiązując do 100. rocznicy powołania Policji Państwowej funkcjonariusz KWP we Wrocławiu przedstawił również gościom z Włoch historię powołania Polskiej Policji i jej obecnego funkcjonowania. Policjanci z Włoch wzięli również udział gościnnie w organizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA II integracyjnym turnieju w kręgle, który wygrała drużyna Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Grupa włoskich policjantów uczestniczyła także we współorganizowanych przez Komendę Miejską Policji we Wrocławiu Wrocławskich Igrzyskach Seniorów. Wizyta była okazją do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń związanych z funkcjonowaniem służb porządku publicznego we Włoszech i Polsce. Takie międzynarodowe spotkania służą pogłębieniu wiedzy policjantów w zakresie współpracy międzynarodowej oraz są okazją do podzielenia się dobrymi praktykami.

asp. szt. Wojciech Jabłoński

Źródło: Zespół Ochrony Praw Człowieka KWP we Wrocławiu
podkom. Bartłomiej Majchrzak

 

Galeria