Ta strona używa plików cookie!
close

Warsztaty „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny”

Data dodania: 1 października 2018 r.
Miejsce zdarzenia: Dolny Śląsk

28 września 2018 roku we Wrocławiu na terenie Pracowni Projektów Międzykulturowych „Zajezdnia”, w ramach prowadzonej akcji informacyjno - edukacyjnej pn. „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny”, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu uczestniczyli w warsztatach, na temat bezpieczeństwa seniorów na drodze. Działanie to ma zasięg ogólnopolski i skierowane jest do osób powyżej 60 roku życia, seniorów – rowerzystów i seniorów - pieszych. Organizatorami przedsięwzięcia są Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Ministerstwo Infrastruktury, natomiast Policja jest partnerem w zakresie prowadzonych działań.

Celem akcji jest kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego powyżej 60 roku życia, budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, a także, wzrost świadomości społecznej w zakresie bezpiecznego zachowania się na drodze.

Warsztaty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, to element akcji, który pozwoli m.in. na: zapoznanie się lub przypomnienie obowiązujących zasad poruszania się w ruchu drogowym, zaprezentowanie przykładów właściwego stosowania elementów odblaskowych oraz obowiązkowego wyposażenia rowerów i zwrócenia uwagi na zachodzące z wiekiem zmiany fizjologiczne oraz psychomotoryczne, wpływające na percepcję i możliwości poruszania się po drodze.

Należy zauważyć, że wraz z dynamicznym rozwojem motoryzacji, wzrasta równocześnie  zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dlatego Policja w coraz szerszym stopniu realizuje działania zmierzające do podniesienia poziomu dyscypliny oraz kultury wśród uczestników ruchu drogowego.

Ważnym i poważnie traktowanym zagadnieniem w tym zakresie jest bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, ponieważ prowadzone analizy wskazują na znaczny udział tej grupy, a w szczególności pieszych w zdarzeniach drogowych. Z danych statystycznych wynika, że około 38% wszystkich ofiar wypadków drogowych w Polsce stanowią „niechronieni” uczestnicy ruchu drogowego.

Należy pamiętać, że w konfrontacji z pojazdem, pieszy zawsze jest na straconej pozycji, nie chroni go przecież zderzak, maska samochodu ani poduszka powietrzna. Pośpiech, przebieganie przez jezdnię, wchodzenie bez zastanowienia na przejście dla pieszych, przechodzenie przy czerwonym świetle lub w miejscach niedozwolonych – są to zachowania, które mogą doprowadzić i bardzo często doprowadzają, do śmierci pieszego.

Piesi stanowią w okresie jesienno - zimowym szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Nie zawsze oświetlone drogi, brak wyznaczonych miejsc do bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze (zwłaszcza poza obszarami zabudowanymi) oraz niewłaściwy sposób korzystania z dróg przez samych pieszych sprawiają, że dochodzi do wielu wypadków. Jesienią i zimą wcześnie zapada zmrok i warunki atmosferyczne ulegają pogorszeniu, piesi na drogach stają się słabo widoczni, zatem prawdopodobieństwo ich potrącenia przez pojazd znacząco wzrasta.

Pieszy, który ma na sobie ubranie w spokojnych szaro - czarnych kolorach i nie posiada na wierzchniej odzieży elementów odblaskowych, dostrzegany jest przez kierowcę z dużym opóźnieniem. Bycie widocznym, to bycie bezpiecznym. Stosowanie elementów odblaskowych w różnej formie - zawieszki, opaski, kamizelki, torby na zakupy z elementami odblaskowymi, zwiększają szansę na uniknięcie potrącenia w czasie złej widoczności. Prawidłowo noszone odblaski powinny być umieszczone w takim miejscu, aby znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków (z tyłu i z przodu).

Pamiętajmy, że koszty wyposażenia w elementy odblaskowe są kosztami znikomymi i nie stanowią przeszkody uniemożliwiającej jej nabycia przez użytkownika dróg. Natomiast koszty leczenia ofiar wypadków, nie licząc strat materialnych, są niewspółmiernie wyższe i trudne do oszacowania.

Pamiętajmy, iż korzystając, a także zachęcając, do używania wszelkich elementów odblaskowych możemy ocalić życie wielu użytkownikom dróg.

asp. szt. Paweł Petrykowski

(Źródło: asp. sztab. Tomasz Słuszniak - Wydział Ruchu Drogowego KWP Wrocław)

 

Galeria