Ta strona używa plików cookie!
close

Uroczystości dolnośląskiej Policji z okazji Narodowego Święta Niepodległości i Dnia Służby Cywilnej

Data dodania: 12 listopada 2016 r.
Miejsce zdarzenia: Dolny Śląsk

Funkcjonariusze i pracownicy dolnośląskiej Policji uczestniczyli w uroczystościach zorganizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu z okazji obchodów 98 Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz Dnia Służby Cywilnej. W ramach obchodów święta, w siedzibie dolnośląskiej Policji odbył się też uroczysty apel z okazji II rocznicy odsłonięcia „Tablicy pamięci ku czci pomordowanych policjantów II RP”. W uroczystościach udział wzięły też zaproszeni goście, w tym m.in. przedstawiciele Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu zorganizowała uroczystość z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości oraz Dnia Służby Cywilnej. W uroczystym apelu udział wzięli - kierownictwo dolnośląskiej Policji, wyróżnieni policjanci i pracownicy cywilni, Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Zieliński, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewa Mańkowska, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 roku, przedstawiciele różnych wrocławskich środowisk oraz sympatycy dolnośląskiej Policji.

Apel rozpoczął się od uroczystego przemówienia Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Arkadiusza Golanowskiego. W dalszej części okolicznościowej wręczono MEDALE ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ nadane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz odznaki „ZASŁUŻONY POLICJANT” i medale „ZA ZASŁUGI DLA POLICJI” nadane Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podczas uroczystości Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu Pan insp. Arkadiusz Golanowski wyróżnił także pracowników służby cywilnej za szczególne zaangażowanie w wykonywaną pracę. To bardzo ważne, aby podkreślić rolę służby cywilnej w prawidłowym funkcjonowaniu formacji, jaką jest Policja.

Odznaczenia i wyróżnienia, z rąk Wicewojewody Dolnośląskiego Kamila Zielińskiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Arkadiusza Golanowskiego, otrzymało łącznie kilkudziesięciu funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i osób współpracujących z Policją dolnośląską.

Po wręczeniu odznaczeń głos zabrał Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Zieliński, a po jego wystąpieniu, na temat odzyskania niepodległości przez Polskę, mówił Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej we Wrocławiu Pan doktor Jerzy Kirszak.

Po oficjalnej część uroczystości, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu zaprezentowali spektakl literacko - muzyczny pod tytułem: „ Ta, co nie zginęła”. Rozstrzygnięto także konkurs plastyczny pod tytułem: „Udział polskich policjantów w walce o niepodległość”, który objął patronatem honorowym Komendant Wojewódzki Policji Pan insp. Arkadiusz Golanowski. Organizatorami konkursu były Szkoła Podstawowa nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 roku.

Nagrody i dyplomy zwycięzcom wręczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu Pan insp. Arkadiusz Golanowski. Zarówno spektakl muzyczny, jak również konkurs plastyczny nie mogłyby się odbyć gdyby nie dyrekcja i kadra nauczycielska, którzy przygotowali i udzielili niezbędnej pomocy uczniom biorącym udział w tych przedsięwzięciach. Dlatego Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu wręczył podziękowania także dyrektorom trzech wrocławskich szkół podstawowych nr 73, 93 i 113.

Z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości odbyła się też uroczysty apel z okazji II rocznicy odsłonięcia „Tablicy pamięci” pomordowanych policjantów II Rzeczypospolitej Polskiej, których mogiły znajdują się w Miednoje oraz odsłonięcia „Tablicy pamięci” policjantów, II Rzeczypospolitej Polskiej zamordowanych w nieznanych miejscach kaźni w 1940 roku na terenie ZSRR, których prochy spoczywają w bezimiennych i nieznanych grobach.

Inicjatorami i współorganizatorami tych obchodów był Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele administracji państwowej, kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, osoby związane z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna 1939 roku i z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Po przemówieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, nastąpiło uroczyste odsłonięcie „Tablicy pamięci” przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Arkadiusza Golanowskiego oraz Przewodniczącą Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 Roku Panią Teresę Bracką.

Następnie Koordynator Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 Roku Piotr Kacprzyński zapalił znicz przed „Tablicą pamięci”.Po zapaleniu znicza odczytano nazwiska funkcjonariuszy, wymienionych na „Tablicy pamięci” policjantów II Rzeczypospolitej Polskiej zamordowanych w nieznanych miejscach kaźni w 1940 roku na terenie ZSRR, których prochy spoczywają w bezimiennych i nieznanych grobach. Ich pamięć uczczono minutą ciszy.

Na zakończenie głos zabrali Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 Roku Teresa Bracka oraz Koordynator Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 Roku Piotra Kacprzyński.
 

asp. szt. Paweł Petrykowski

 

Galeria