Ta strona używa plików cookie!
close

Uroczyste otwarcie Posterunku Policji w powiecie złotoryjskim

Data dodania: 5 kwietnia 2018 r.
Miejsce zdarzenia: Dolny Śląsk

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak oraz Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński uczestniczyli dzisiaj w uroczystym otwarciu Posterunku Policji w Świerzawie. Utworzenie posterunku, to odpowiedź na oczekiwania mieszkańców. Placówka umożliwi obywatelom stały kontakt z Policją.

Oprócz wyżej wymienionych, w uroczystości udział wzięli również Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Andrzej Łuczyszyn, Komendant Powiatowy Policji w Złotoryi mł. insp. Jacek Bandyk, parlamentarzyści i samorządowcy ziemi dolnośląskiej, duchowieństwo oraz inni zaproszeni goście, w tym licznie zgromadzeni mieszkańcy.

Po złożenia meldunku Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachimowi Brudzińskiemu przez dowódcę uroczystości kom. Macieja Słoninę, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński przywitał wszystkich zaproszonych gości. W dalszej części, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonał symbolicznego przekazania kluczy do nowo otwartej jednostki. Zgodnie z tradycją, budynek posterunku został poświęcony przez Stanisława Stelmaszka Kapelana dolnośląskiej Policji oraz księdza dziekana Józefa Wojtaszka.

Po okolicznościowych przemówieniach Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego i Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jana Lacha, kończących uroczystą część, wszyscy zaproszeni goście, w tym mieszkańcy obejrzeli pomieszczenia nowej jednostki Policji.

Otwarcie Posterunku Policji w Świerzawie jest odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby mieszkańców. Obiekt ten zaczął działać po ponad ośmiu latach od czasu zlikwidowania Rewiru Dzielnicowych. Pozwoli on usprawnić realizację podstawowych zadań Policji na ww. terenie, m.in. w zakresie zapewnienia mieszkańcom bezpośredniego kontaktu z Policją, możliwości sygnalizowania Policji o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia, jak również zapobiegania naruszeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego. Utworzenie Posterunku Policji w Świerzawie umożliwi też szybszą reakcję Policji na wszelkiego rodzaju zagrożenia i przypadki łamania prawa.

Posterunek mieści się w pomieszczeniach przekazanych na cele związane z bezpieczeństwem przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w użytkowanie Skarbu Państwa. Koszty remontu, przystosowania i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby posterunku zostały sfinansowane ze środków Programu Modernizacji Policji.

W nowym posterunku pełni służbę 7 funkcjonariuszy: kierownik, czterech dzielnicowych i dwóch policjantów służby patrolowej. Komendant Powiatowy Policji w Złotoryi mianował na kierownika posterunku asp. szt. Tomasza Brejdaka, który dotychczas pełnił służbę jako kierownik Rewiru Dzielnicowych w Wojcieszowie.

Wcześniej, w południe Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu wspólnie z komendantami miejskimi i powiatowymi garnizonu dolnośląskiego uczestniczyli w odprawie z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachimem Brudzińskim, która odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. W odprawie udział wzięli też - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak oraz kierownictwo Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej.

asp. szt. Paweł Petrykowski
(źródło - KWP Wrocław, KPP Złotoryja)

 

Galeria