Ta strona używa plików cookie!
close

Uroczystości dolnośląskiej Policji z okazji Narodowego Święta Niepodległości i Dnia Służby Cywilnej

Data dodania: 9 listopada 2018 r.
Miejsce zdarzenia: Wrocław

Funkcjonariusze i pracownicy dolnośląskiej Policji uczestniczyli w uroczystości zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu z okazji obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz Dnia Służby Cywilnej. W ramach obchodów święta, we wrocławskiej Akademii Muzycznej odbyła się uroczysta zbiórka, w której uczestniczyli Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński, kadra kierownicza, funkcjonariusze i pracownicy dolnośląskiej Policji oraz wielu innych zaproszonych gości

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu zorganizowała uroczystość z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości oraz Dnia Służby Cywilnej. W uroczystej zbiórce, oprócz kierownictwa dolnośląskiej Policji, wyróżnionych policjantów i pracowników cywilnych, udział wzięli także m.in. Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, Dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu dr Andrzej Dragoń, komendanci i szefowie  Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Lubaniu, Straży Granicznej we Wrocławiu,  Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu, Wojskowej Komendy Uzupełnień we Wrocławiu, Trzeciej Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej oraz Rektor Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu, Przewodnicząca   Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku, a także przedstawiciele innych służb  i różnych wrocławskich środowisk.

Podczas uroczystości 30 funkcjonariuszy i pracowników dolnośląskiej Policji, za wyjątkowo sumienne wykonywanie swoich obowiązków służbowych, zostało odznaczonych Medalami za Długoletnią Służbę, nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 40 funkcjonariuszy dolnośląskiej Policji zostało odznaczonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Odznakami Zasłużony Policjant. Odznaczenia wręczyli Wojewoda Dolnośląski i Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu. Komendant Główny Policji i Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, z okazji Dnia Służby Cywilnej, wyróżnili i nagrodzili za sumienną pracę i ogromne zaangażowanie także 30 pracowników dolnośląskiej Policji. Nagrody wręczył wyróżnionym nadinsp. Tomasz Trawiński. 

Podczas uroczystości przemówienia wygłosili Dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu dr Andrzej Dragoń, Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak oraz Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński. Po oficjalnej część uroczystości, zespół muzyczny „Duże Vivo” z Młodzieżowego Ośrodka Kultury Fabryczna we Wrocławiu, pod kierownictwem Aleksandra Piechaczka, zaprezentował cykl pieśni patriotycznych. Całość uroczystości uświetnił też koncert Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i solowe wykonanie pieśni patriotycznych przez funkcjonariuszy orkiestry.

asp. szt. Paweł Petrykowski

 

Załączniki

$esc.html($item.icon)

FILM

66 MB

Galeria