Ta strona używa plików cookie!
close

Szkolenie zawodowe dla funkcjonariuszy stanowisk kierowania jednostek województwa dolnośląskiego

Data dodania: 22 listopada 2018 r.
Miejsce zdarzenia: Wrocław

W dniach od 13 do 19 listopada 2018 r., w siedzibie Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu, funkcjonariusze Sekcji Dyżurnych Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, przeprowadzili doskonalenie zawodowe dla służb dyżurnych garnizonu dolnośląskiego oraz osób bezpośrednio sprawujących nad nimi nadzór. Szkolenie, w którym uczestniczyło łącznie 370 policjantów, odbyło się w oparciu o plan doskonalenia zawodowego, zatwierdzony przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariusza Wesołowskiego.

Doskonalenie zawodowe odbyło się zgodnie z zatwierdzonym przez zastępcę komendanta wojewódzkiego planem doskonalenia zawodowego służb dyżurnych województwa dolnośląskiego oraz osób bezpośrednio nadzorujących służby dyżurne.

W doskonaleniu wzięło udział łącznie 370, w tym 311 funkcjonariuszy stanowiących obsadę stanowisk kierowania w jednostkach organizacyjnych garnizonu dolnośląskiego oraz 59 funkcjonariuszy bezpośrednio ich nadzorujących. Zajęcia prowadzili przedstawiciele sztabu policji, sekcji dyżurnych, sekcji lotnictwa policji dolnośląskiej, zespołu ds. ochrony praw człowieka, a także zaproszeni goście – przedstawiciele straży granicznej i pogotowia ratunkowego.

Podczas zajęć omówiono wiele obszarów z zakresu działań realizowanych przez funkcjonariuszy służb dyżurnych. Dotyczyły one wewnętrznych procedur, a także m. in. prowadzenia i koordynacji poszukiwań z  wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, w tym także śmigłowca, czy też prowadzenia korespondencji telefonicznej z osobami potrzebującymi pomocy medycznej.

Omówiono także zasady weryfikacji dokumentów uprawniających obcokrajowców do poruszania się po terytorium RP i krajów należących do strefy Schengen, wielokulturowości i procedur postępowania w przypadku zdarzeń z udziałem obcokrajowców na stałe zamieszkujących na terenie RP oraz koordynacji działań prowadzonych równolegle na obszarze obsługiwanym przez kilka jednostek Policji.

asp. szt. Paweł Petrykowski

źródło – Sztab Policji KWP we Wrocławiu)
 

Powiązane wiadomości