Ta strona używa plików cookie!
close

Święto Policji na Dolnym Śląsku

Data dodania: 25 lipca 2018 r.
Miejsce zdarzenia: Dolny Śląsk

Święto Policji, to data szczególna dla funkcjonariuszy. To czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań dla policjantów i pracowników Policji, ale też i tych, z którymi, na co dzień współpracują. Uroczystości dolnośląskich obchodów 99 rocznicy powołania Policji Państwowej, w których udział wziął również Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, odbyły się na pl. Wolności we Wrocławiu. Patronat nad Wojewódzkimi Obchodami Święta Policji objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Oprócz uroczystego apelu, mieszkańcy mieli możliwość obejrzeć m.in.: występy policyjnej orkiestry, pokaz działania policyjnych antyterrorystów z udziałem śmigłowca, czy też sprzętu Policji i innych służb. Starsi i młodsi mogli również poznać ciekawe rzeczy dotyczące pracy Policji.

W tym roku obchodzimy 99 rocznicę powstania Policji Państwowej. W związku z tą wyjątkową okazją, chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy wspólnie z nami angażują się w budowanie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Dolnego Śląska. Jednocześnie pragnęliśmy uczcić to święto wraz z Dolnoślązakami. Jak co roku, oprócz uroczystego apelu, przygotowaliśmy dla naszych mieszkańców festyn, gdzie wszyscy - starsi i młodsi, mogli świętować i bawić się z nami oraz poznawać różne ciekawe rzeczy dotyczące pracy Policji. Towarzyszyła nam policyjna orkiestra.

Uroczystości dolnośląskich obchodów Święta Policji, w których udział wziął również Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, odbyły się na pl. Wolności we Wrocławiu. Patronat nad Wojewódzkimi Obchodami Święta Policji objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński.

W uroczystości, oprócz kadry kierowniczej, funkcjonariuszy i pracowników dolnośląskiej Policji oraz jednostek sąsiadujących, udział wzięli też m.in. Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, SOP, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Wojska, ITD, ŻW, WOPR, a także przedstawiciele świata nauki, duchowieństwo, IPN, emerytowani policjanci, przedstawiciele policyjnych związków zawodowych, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 z Katowic i Wrocławia, Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, szkolnictwa wyższego, Krajowego Zarządu IPA, rodziny poległych policjantów oraz inni zaproszeni goście i mieszkańcy.

Na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, w obchodach udział wzięli też szefowie jednostek Policji czeskiej z Hradec Karalove, Pardubic, Liberca i Ołomuńca, saksońskiej z Górlitz i Drezna, a także z Dolnej Saksonii z Hanoweru, współpracujących na co dzień z dolnośląskim garnizonem.

Obchody Święta Policji we Wrocławiu były okazją do uhonorowania funkcjonariuszy i pracowników dolnośląskiej Policji za trud i zaangażowanie wkładane w codzienną służbę i pracę. W tym dniu, oprócz wykonywania przez Policję bieżących zadań, wyróżnieni funkcjonariusze i pracownicy uczestniczyli w uroczystości wręczania awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań.

Główne uroczystości wojewódzkich obchodów Święta Policji poprzedzone zostały mszą  św. w intencji dolnośląskiej Policji, która odbyła się o godz. 10.30 w Kościele pod wezwaniem św. Stanisława, św. Doroty, św. Wacława przy pl. Wolności we Wrocławiu. O godzinie 12.00 na pl. Wolności, na terenie przyległym do Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, rozpoczął się uroczysty apel, przy udziale pocztów flagowych i sztandarowych, podczas którego nastąpiło odczytanie decyzji i rozkazów oraz wręczenie aktów mianowania, odznaczeń i wyróżnień.

O godzinie 12.00 Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński uroczyście powitał zaproszonych gości oraz przybyłych na uroczystość mieszkańców. W swoim wystąpieniu szef dolnośląskiej Policji m.in. podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji za sumienne wykonywanie obowiązków i osiągnięte wyniki, a także pogratulował  policjantom i pracownikom Policji awansów i odznaczeń. Oddał też hołd tym, których nie ma już wśród nas – funkcjonariuszom, którzy wykonując wzorowo swoje obowiązki polegli na służbie lub w związku z nią. Przypomniał, że do końca wypełnili rotę ślubowania i oddali życie za wartości, dla których służyli w Policji. Na ręce ich najbliższych złożył wyrazy współczucia i jednocześnie wyrazy największego uznania i szacunku. 

Po przemówieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, w obecności pocztów flagowych i sztandarowych, odbyło się uroczyste odczytanie decyzji i rozkazów oraz wręczenie aktów mianowania, odznaczeń i wyróżnień. Odznaczenia państwowe i resortowe wręczali Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński i Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.

W związku z obchodami 99 rocznicy powstania Policji Państwowej, na wyższe stopnie awansowało 2113 dolnośląskich funkcjonariuszy. 162 dolnośląskich funkcjonariuszy i pracowników Policji zostało również odznaczonych medalami za Długoletnią Służbę i Odznakami Zasłużony Policjant. Ponadto 3 osoby, aktywnie współpracujące z dolnośląską Policją na rzecz bezpieczeństwa, zostały odznaczone jako Zasłużeni dla Policji. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński odebrał z rąk Prezesa Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Złoty Medal im. Jana Kilińskiego.

Po wręczeniu awansów, odznaczeń i wyróżnień, Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk podziękował w imieniu kierownictwa Polskiej Policji za, oddanie, ogromne zaangażowanie, profesjonalizm i wzorową służbę. Odczytał też list od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego z podziękowaniami i życzeniami dla policjantów i pracowników dolnośląskiej Policji. W swoim przemówieniu nadinsp. Andrzej Szymczyk zwrócił uwagę na systematyczny spadek przestępczości w Polsce przy jednoczesnym wzroście wykrywalności. Podkreślił przy tym także ogromną rolę pracowników cywilnych Policji, którzy swoim zaangażowaniem wnoszą także w ten proces ogromny wkład. 

Do życzeń z okazji Święta Policji dołączył się też Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak. W swoim przemówieniu podkreślił, że policjanci każdego dnia narażają swoje zdrowie i życie, chroniąc obywateli, ład i porządek. Zwrócił uwagę też na to, że policyjny mundur to ogromne wyzwanie, naznaczony jest też poświęceniem i oddaniem drugiemu człowiekowi. Życzył policjantom, by zawsze wracali bezpiecznie ze służby do swoich rodzin, z poczuciem satysfakcji z dobrze wypełnionej służby.

Po okolicznościowych przemówieniach, musztrze paradnej i defiladzie pododdziałów, około godziny 13.30 odbył się pokaz działania funkcjonariuszy dolnośląskiego Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji z udziałem policyjnego śmigłowca. Funkcjonariusze SPAP podczas festynu, który rozpoczął się na pl. wolności już około godz. 10.00, prezentowali specjalistyczny sprzęt wykorzystywany przez nich podczas prowadzonych operacji.

Podczas festynu było też mnóstwo kolejnych atrakcji dla dorosłych i dzieci – m.in. występy orkiestry dolnośląskiej Policji, prezentacja sprzętu Policji i innych służb, w tym sprzętu oraz pojazdów służbowych i specjalistycznych (m.in. bus profilaktyczny), sprzętu ratowniczego oraz symulatora jazdy 3D. Policjantów, w dniu ich święta, wspierali na festynie również m.in. funkcjonariusze Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Inspekcji Transportu Drogowego i ratownicy WOPR.

Dla najmłodszych utworzone zostało stoisko profilaktyczne, gdzie odbywały się konkursy i zabawy poświęcone bezpieczeństwu. Z dziećmi spotkał się też ich przyjaciel, maskotka dolnośląskiej Policji Komisarz Lew. Towarzyszyła mu w zabawie z najmłodszymi maskotka saksońskiej Policji – Poldi.

Zorganizowano też stoisko profilaktyczne, pn. „Narkotykom, Dopalaczom Mówimy NIE!!!”, gdzie można było uzyskać sporą garść informacji z zakresu profilaktyki uzależnień oraz punkt konsultacyjny z zakresu udzielania porad dotyczących bezpieczeństwa w rodzinie pn. „Spokojny Dom”. Każdy, kto był  zainteresowany służbą w Policji, mógł uzyskać wszelkie informacje dotyczące wymagań i postępowania kwalifikacyjnego.

Jednym z najważniejszych momentów podczas corocznych obchodów Święta Policji na Dolnym Śląsku jest uczczenie pamięć zamordowanych i poległych funkcjonariuszy. Dlatego oddając im hołd, dzień wcześniej, 24 lipca 2018 r., od godziny 10.00, pod ścianą pamięci przy ul. Wittiga, przy pomniku na Cmentarzu Osobowickim oraz pod tablicą w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, wieńce i kwiaty złożyli m.in. przedstawiciele władz Wrocławia i województwa dolnośląskiego, kierownictwa dolnośląskiej Policji, związków zawodowych Policji, byli komendanci Policji, a także kombatanci i emeryci.

Rzecznik Prasowy
Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
asp. szt. Paweł Petrykowski

 

 

 

 

 

Galeria