Ta strona używa plików cookie!
close

Spotkania z radnymi Rad Osiedla Wrocławia

Data dodania: 29 czerwca 2019 r.
Miejsce zdarzenia: Wrocław

Na terenie Wrocławia funkcjonuje obecnie 48 osiedli. Są one samorządowymi jednostkami pomocniczymi Gminy Wrocław. Urząd Miasta Wrocław w ramach działań na rzecz przeciwdziałania mowie nienawiści w przestrzeni miejskiej rozpoczął cykl spotkań  szkoleniowo-informacyjnym z przedstawicielami Rad Osiedli  miasta Wrocław.

Na spotkaniach przedstawiane są  założenia programu, narzędzia współpracy oraz systemowe rozwiązania w zakresie zgłaszania, monitorowania i reagowania na mowę nienawiści. Spotkanie prowadzą eksperci z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego i Wrocławskiego Centrum Integracji. W przedsięwzięcie włączyli się również dolnośląscy policjanci. W pierwszym spotkaniu w Radzie Osiedla GAJ uczestniczył podkom. Bartłomiej Majchrzak z Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, który przedstawił działania dolnośląskiej policji w zwalczaniu przestępstw motywowanych uprzedzeniami, funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda. Lokalne uwarunkowania działań policyjnych omówił z kolei nadkom. Adrian Jakubowski p.o. Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji Wrocław Krzyki.
 
Spotkanie było również okazją do wymiany spostrzeżeń mogących się przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonach miast, które reprezentowali osiedlowi radni. Dlatego też istotną była obecność na spotkaniu policjantów dzielnicowych. Utrzymywanie kontaktów z radnymi osiedlowymi ma bowiem istotny wpływ na funkcjonowanie środowiska lokalnego, a dzięki nim mogą być podejmowane skuteczne działania zapobiegające popełnianiu przestępstw i wykroczeń.
 
kom. Kamil Rynkiewicz
 
Źródło: KWP we Wrocławiu

 

Galeria