Ta strona używa plików cookie!
close

Spotkanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny na wodach i terenach przywodnych województwa dolnośląskiego

Data dodania: 19 czerwca 2017 r.
Miejsce zdarzenia: Dolny Śląsk

W Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zorganizowane zostało spotkanie poświęcone zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach i terenach przywodnych województwa dolnośląskiego. Omówiono na nim aspekty współpracy realizowanej pomiędzy różnymi służbami w tym zakresie oraz przedstawiono główne kierunki działań na rok 2017.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Straży Rybackiej, Państwowej Straży Łowieckiej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Straży Miejskiej Wrocławia, Polskiego Związku Wędkarskiego oraz inne podmioty realizujące zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych. 

Podczas spotkania omówiono współpracę realizowaną pomiędzy służbami oraz przedstawiono główne kierunki działań na rok 2017 w kontekście zabezpieczenia letniego wypoczynku. 

Dzięki systematycznym spotkaniom, wymianie doświadczeń i dobrych praktyk na bieżąco usprawniania jest współpraca podmiotów realizujących zadania na wodach i terenach przywodnych województwa dolnośląskiego.

kom. Kamil Rynkiewicz

Źródło: Wydział Prewencji
KWP we Wrocławiu

 

 

Galeria