Ta strona używa plików cookie!
close

Spotkanie policjantów ze studentami zagranicznymi na Uniwersytecie Wrocławskim

Data dodania: 29 września 2018 r.
Miejsce zdarzenia: Dolny Śląsk

Już wkrótce rozpoczęcie nowego roku akademickiego. Dolnośląscy policjanci mając to na uwadze już rozpoczęli spotkania informacyjne. Funkcjonariusze podczas spotkania na Uniwersytecie Wrocławskim ze studentami zagranicznymi omówili tematykę bezpieczeństwa z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań oraz przestępstw motywowanych nienawiścią. Policjanci rozpoczynającym studia przedstawili i omówili również aplikacje: Moja Komenda i Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Uniwersytet Wrocławski  w  związku z rozpoczynającym się rokiem akademickim dla nowo przyjętych studentów i studentek zagranicznych zorganizował dni adaptacyjne.  W ich ramach odbywają spotkania z przedstawicielami instytucji publicznych i pozarządowych, odgrywających istotną rolę podczas pobytu cudzoziemców w Polsce.  Spotkania mają na celu efektywne upowszechnienie wiedzy o prawach i obowiązkach wynikających z przebywania na terytorium Polski wśród studentów zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

W przedsięwzięciu wzięli udział  funkcjonariusze  Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - nadkom. Joanna Kusiak z Wydziału Prewencji  i podkom. Bartłomiej Majchrzak z Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka.  Podczas spotkania policjantka omówiła tematykę zasad zachowania bezpieczeństwa w Polsce z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań. Studentom przedstawiła również aplikacje: Moja Komenda i Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Natomiast funkcjonariusz przedstawił system ochrony praw człowieka z uwzględnieniem w szczególności relacji obywatel - funkcjonariusz Policji oraz omówił problematykę przestępstw motywowanych nienawiścią.

Źródło: KWP we Wrocławiu
nadkom. Krzysztof Zaporowski

 

Galeria