Ta strona używa plików cookie!
close

Spotkanie milickich policjantów z leśnikami i strażnikami rybackimi w ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą” i „Bezpieczne Wakacje 2017”

Data dodania: 21 czerwca 2017 r.
Miejsce zdarzenia: Milicz

Bezpieczeństwo osób przebywających nad wodą było głównym tematem spotkania z udziałem strażników rybackich i leśników zorganizowanego w Komendzie Powiatowej Policji w Miliczu. Poruszono na nim także tematy związane ze zwalczaniem przestępstw i wykroczeń popełnianych w rozległych lasach powiatu milickiego, a także zagadnienia dotyczące zapobiegania kłusownictwu wodnemu i leśnemu. Jeszcze tego samego dnia już po spotkaniu w teren ruszył wspólny patrol dzielnicowych i strażników rybackich.

W trakcie spotkania omówiono idee i cele opracowanej w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji akcji informacyjno - edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą”. Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi społecznej na zagrożenia, jakie nieść może rekreacja wodna i promowanie odpowiedzialnych postaw osób przebywających w wodzie i nad wodą, a w efekcie dalsze ograniczenie wypadków utonięć.

Podczas spotkania omówiono m. in. zasady dalszej współpracy służb mundurowych, sposoby wymiany informacji pomiędzy służbami oraz zasady tworzenia mieszanych patroli złożonych z policjantów oraz strażników leśnych i rybackich, które w celu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom, oraz w celu ścigania sprawców tych czynów, miałyby za zadanie wspólnie wykonywać czynności służbowe w lasach i w okolicach zbiorników wodnych.

W związku z rozpoczynającymi się za kilka dni wakacjami omówiono także zasady wzajemnego współdziałania w ramach policyjnej akcji „Bezpieczne Wakacje 2017” – policjanci wraz ze strażnikami leśnymi i rybackimi w celach prewencyjnych, chcąc zapobiec sytuacjom niebezpiecznym, w których może dojść do utonięć, będą kontrolować okolice zbiorników wodnych, gdzie często można spotkać osoby kąpiące się. Ustalono także zasady współpracy w trakcie poszukiwań zaginionych osób – z uwagi na mocno zalesiony teren powiatu milickiego w takich przypadkach służby leśne będą aktywnie wspomagały policjantów biorących udział w poszukiwaniach.

Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślili, że wspólne i wzajemnie skoordynowane działania kilku służb mundurowych z pewnością pozytywnie wpłyną na jeszcze większe bezpieczeństwo mieszkańców powiatu milickiego.

kom. Kamil Rynkiewicz

Źródło: KPP w Miliczu
nadkom. Sławomir Waleński
tel. 507 – 135 – 830

 

 

Galeria