Ta strona używa plików cookie!
close

Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy

Data dodania: 29 maja 2019 r.
Miejsce zdarzenia: Dolny Śląsk

29 maja 2019 roku o godzinie 11 w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się uroczystość ślubowania 50 nowych policjantów i policjantek przyjętych do służby. Szeregi dolnośląskiej Policji zasiliło w tym roku łącznie 115 funkcjonariuszy.

Garnizon dolnośląski przyjął w swoje szeregi nowych funkcjonariuszy. 29 maja 2019 roku słowa roty ślubowania wypowiedziało 50 policjantów, w tym 9 policjantek. Uroczysta ceremonia odbyła się o godzinie 11 w Domu Klubowym "Śnieżka" przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Od początku br. w szeregi dolnośląskiej Policji wstąpiło łącznie 115 funkcjonariuszy.
Po zakończeniu szkolenia podstawowego, nowo przyjęci policjanci zasilą szeregi komend miejskich i powiatowych województwa dolnośląskiego.

Służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

kom. Kamil Rynkiewicz

Źródło: Wydział Doboru i Szkolenia KWP we Wrocławiu

Galeria