Ta strona używa plików cookie!
close

Przekazanie walizek edukacyjnych do działań profilaktycznych zakupionych w ramach projektu polskiej i czeskiej Policji - „Drugstop”

Data dodania: 29 marca 2017 r.
Miejsce zdarzenia: Dolny Śląsk

Dzisiaj we Wrocławiu odbyło się przekazanie materiałów edukacyjnych policjantom, którzy na terenach przygranicznych realizować będą działania profilaktyczne, w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej, skierowane do młodzieży jak i osób dorosłych. Uroczystego wręczenia policjantom z terenów przygranicznych dokonał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – insp. dr Andrzej Łuczyszyn. Materiały edukacyjne zakupione zostały w ramach projektu „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”.

 

Przekazane materiały edukacyjne po raz pierwszy trafiają w ręce dolnośląskich policjantów. Materiały trafiły do jednostek Policji w Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Dzierżoniowie, Kamiennej Górze, Kłodzku, Świdnicy, Strzelin oraz Ząbkowicach Śląskich. Zawierają walizki edukacyjne, filmy profilaktyczne, plakaty oraz materiały dla młodzieży. Podczas spotkania zaprezentowane zostały również rekwizyty znajdujące się w walizkach edukacyjnych zawierających przedmioty, które można na co dzień spotkać u młodych ludzi w domu oraz w szkole, a często wykorzystywane są do zażywania i dystrybucji środków odurzających. Środki dydaktyczne zakupione zostały w ramach projektu realizowanego przez policjantów z Polski i Czech pn. „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”.

Projekt ten jest realizowany w latach 2016-2018, a główne jego cele to:

  • zintensyfikowanie współpracy jednostek Policji z Polski i Czech w zakresie problematyki narkotykowej oraz prowadzenie wspólnych działań prewencyjnych na rzecz ludności w rejonie przygranicznym,
  • podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki narkotykowej,
  • przekazanie czytelnej informacji na temat działania narkotyków i środków odurzających oraz odpowiedzialności karnej za posiadanie i rozprowadzanie środków odurzających.

Na Partnera Wiodącego projektu wybrana została Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, a partnerami projektu zostały następujące jednostki:
po stronie polskiej:

  • Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
  • Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

po stronie czeskiej:

  • Komenda Wojewódzka Policji w Libercu
  • Komenda Wojewódzka Policji w Hradec Kralove
  • Komenda Wojewódzka Policji w Pardubicach
  • Komenda Wojewódzka Policji w Ołomuńcu
  • Komenda Wojewódzka Policji w Ostrawie

Wartość całego projektu to 2.457545,50 euro, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.088913,68 euro.

Wartość projektu po stronie czeskiej 1.284873,50 euro, w tym dofinansowanie 1.092142,48 euro.

Wartość projektu po stronie polskiej 1.172672,00 euro, dofinansowanie 996771,20 euro.

Budżet Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w ramach projektu to 480561,00 euro, w tym dofinansowanie 408476,85 euro.


nadkom. Krzysztof Zaporowski

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

 

 

Galeria