Ta strona używa plików cookie!
close

Podziękowania dla Państwa Gucwińskich za pielęgnowanie pamięci o pomordowanych bohaterach noszących mundury Policji Państwowej

Data dodania: 9 sierpnia 2019 r.
Miejsce zdarzenia: Dolny Śląsk

W Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyło się spotkanie okolicznościowe z Państwem Hanną i Antonim Gucwińskimi, którym podziękowano za pielęgnowanie pamięci o pomordowanych bohaterach noszących mundury Policji Państwowej. W spotkaniu uczestniczyli Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – insp. Piotr Leciejewski oraz insp. Dariusz Wesołowski i Pan Piotr Kacprzyński z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku. Zaproszonym gościom podziękowano za współpracę, okazaną pomoc i zaangażowanie podejmowane dla upamiętnienia historii, tradycji i etosu Policji Państwowej II Rzeczpospolitej Polskiej oraz przekazano wyjątkowe wydawnictwa albumowe poświęcone Policji Państwowej oraz Policji Województwa Śląskiego.

Podczas spotkania w imieniu Dyrektora Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji Komendy Głównej Policji - nadkom. Krzysztofa Musielaka, z rąk I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu - insp. Piotra Leciejewskiego oraz Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu - insp. Dariusza Wesołowskiego, przekazane zostały Państwu Gucwińskim cztery wyjątkowe wydawnictwa albumowe poświęcone Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego.

Dodatkowo przekazany został list od Dyrektora Biura Edukacji Historycznej– Muzeum Policji Komendy Głównej Policji - nadkom. Krzysztofa Musielaka, w którym w bardzo ciepłych słowach podziękował Państwu Gucwińskim za współpracę, okazaną pomoc i zaangażowanie podejmowane dla upamiętnienia historii, tradycji i etosu Policji Państwowej II Rzeczpospolitej Polskiej. Nadkom. Krzysztof Musielak w swych słowach odniósł się do członka rodziny Państwa Gucwińskich - św. p. Pana nadkom. Piotra Jurczyka, ojca Pani Hanny, który walczył i zginął w obronie naszego kraju, wyrażając dla jego postawy najwyższe wyrazy uznania i szacunku. Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z wielkim wzruszeniem wysłuchało wspomnienie o trudnej historii policjantów Policji Państwowej, o ich poświęceniu i męstwie.

Wyrażamy ogromną wdzięczność, że Państwo Gucwińscy pielęgnujący pamięć o pomordowanych bohaterach noszących mundury Policji Państwowej zaszczycili nas swoją obecnością i poświęcili nam czas na wspólne spotkanie.

podinsp. Krzysztof Zaporowski
 

Galeria