Ta strona używa plików cookie!
close

Nieprawdziwe informacje FAKTU

Data dodania: 12 czerwca 2018 r.
Miejsce zdarzenia: Wrocław

Gazeta FAKT, w dniach 8 i 12 czerwca 2018 r. opublikowała w wersji drukowanej oraz na portalu internetowym nieprawdziwe informacje w materiałach dotyczących zabójstwa kobiety, do którego doszło w Trzebnicy. Ich autor - Tomasz Kozłowski, pisząc tekst wykazał się brakiem rzetelności i obiektywizmu. Opracowany w ten sposób materiał w połączeniu z nieprawdziwymi informacjami wprowadza czytelników w błąd.

W dniach 8 i 12 czerwca 2018 r. na łamach gazety Fakt i portalu internetowego www.fakt.pl opublikowane zostały artykuły autorstwa Tomasza Kozłowskiego, dotyczące zabójstwa kobiety, do którego doszło 4 czerwca  2018 r. w Trzebnicy. Opublikowane materiały sugerują, że tydzień przed zabójstwem, Policja interweniowała w domu ofiary i zamiast zatrzymać agresywnego mężczyznę, tylko go wylegitymowała, a następnie puściła wolno. Przez co miała się przyczynić do śmierci kobiety.

Informujemy stanowczo, że jest to nieprawdziwa informacja.

Nieprawdą jest, że Policja interweniowała w okresie wymienionym w artykule. Policja nie otrzymała żadnego zgłoszenia, a w związku z tym nie interweniowała we wskazanym mieszkaniu. Sprawdzono bardzo dokładnie wszystkie rejestry zgłoszeń, które bez wątpliwości wykazały, że interwencji o jakiej pisze dziennikarz nie było.

Dziennikarz, który otrzymał powyższą informację przed publikacją materiałów, zarzuca Policji kłamstwo, powołując się na stanowisko najbliższych zamordowanej kobiety.

Informujemy stanowczo, że jest to nieprawdziwa informacja.

Oprócz dokładnych sprawdzeń prowadzonych rejestrów pod kątem interwencji, przeprowadzono też osobistą rozmowę z członkami rodziny w miejscu zamieszkania, w tym z rodzicami. Wymienieni także nie potwierdzili aby w okresie wskazanym w artykule miało miejsce zgłoszenie i w związku z nim miała być przeprowadzona interwencja.

Opracowany przez dziennikarza w ten sposób materiał, w połączeniu z nieprawdziwą informacją o rzekomej interwencji Policji kilka dni przed śmiercią kobiety, wprowadza czytelników w błąd i w sposób nieuprawniony sugeruje niewłaściwe działania Policji w ostatnich dniach życia kobiety i ukrywanie prawdy, co do przedmiotowej interwencji.

Artykuł 10 ust. 1 Prawo Prasowe nakłada na dziennikarza obowiązek działania zgodnie z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego. Głównym celem zasad etycznych normujących postępowanie dziennikarza jest zapewnienie, by jego działania cechowała prawdziwość, obiektywizm i rzetelność. Na dziennikarzu ciąży obowiązek działania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności z zasadą rzetelności, zasadą prawdy i zasadą szczególnej staranności.

Dlatego, na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.), wystąpiliśmy do gazety o zamieszczenie sprostowania nieprawdziwych informacji, które znalazły się w artykułach autorstwa redaktora Tomasza Kozłowskiego, opublikowanych w „FAKT Gazeta Codzienna” i www.fakt.pl.


Rzecznik Prasowy
Komendanta Wojewódzkiego Policji
we Wrocławiu
asp. szt. Paweł Petrykowski

 

Powiązane wiadomości