Ta strona używa plików cookie!
close

Odbyła się konferencja pod hasłem „Problematyka izolacji osób nietrzeźwych”

Data dodania: 25 lutego 2019 r.
Miejsce zdarzenia: Dolny Śląsk

W ramach działań zmierzających do zapewnienia optymalnych warunków i właściwej opieki nad osobami izolowanymi z powodu nietrzeźwości, w dniu 20 lutego 2019r. na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się konferencja z przedstawicielami samorządów terytorialnych miast i gmin województwa dolnośląskiego oraz Komendantami komend miejskich i powiatowych garnizonu dolnośląskiego.

Podczas konferencji, której tematem była „Problematyka izolacji osób nietrzeźwych”, poddano pod dyskusję możliwość tworzenia izb wytrzeźwień oraz specjalistycznych placówek, w których tego typu osoby mogłyby zostać umieszczane.

Prelegentami omawianej problematyki byli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski, Naczelnik Wydziału Konwojowego KWP we Wrocławiu mł. insp. Wojciech Wach, specjalista Wydziału Konwojowego KWP we Wrocławiu podkom. Agnieszka Hawro oraz  Prezes Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrocławiu Pan Stanisław Grzegorski i Dyrektor Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Legnicy Pani Marzena Danielewicz.

st. asp. Monika Kaleta

Źródło: Wydział Konwojowy
KWP we Wrocławiu

 

Galeria