Ta strona używa plików cookie!
close

O zagrożeniach z uczniami w ramach ogólnopolskiej kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo… przez cały rok szkolny” rozmawiali policjanci

Data dodania: 19 maja 2018 r.
Miejsce zdarzenia: Jelenia Góra

Jeleniogórska policjantka wspólnie ze strażnikiem miejskim w ramach ogólnopolskiej kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo …przez cały rok szkolny” oraz w oparciu o założenia programów „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”, „Bezpieczna i przyjazna szkoła” , „Cyberprzemoc” , których celem jest zapewnienie uczniom szeroko rozumianego bezpieczeństwa spotkali się z dziećmi klas VI ze Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim.

Zajęcia z uczniami klas szóstych szkoły podstawowej  przeprowadziła st. sierż. Beata Sosulska-Baran z Wydziału Prewencji  Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze oraz Grzegorz Rybarczyk ze Straży Miejskiej. Podczas spotkania z młodzieżą policjantka przedstawiła założenia projektu oraz zaprezentowała pokaz multimedialny dotyczący szkodliwości zdrowotnych zażywania środków odurzających oraz odpowiedzialności karnej w związku z posiadaniem, produkcją oraz dystrybucją narkotyków.

Ponadto poinformowała  o możliwości bezpłatnego pobrania na telefon komórkowy z aplikacji DRUGSTOP. Zawiera ona szereg informacji dotyczących zażywania środków psychoaktywnych,  m.in.:

  • konsekwencji zdrowotnych,
  • mitów i stereotypów,
  • odpowiedzialności karnej,
  • listę instytucji pomocowych.

Ponadto mundurowi  omówili następujące zagadnienia:

  • „Dopalacze świadomość, zdrowie, życia” - przyczyny, skutki zdrowotne, fizyczne i psychiczne zażywania dopalaczy,  zagrożenia i pomoc dla osób uzależnionych.
  • odpowiedzialność karna sprawców czynów zabronionych – ze szczególnym zwróceniem uwagi na narkotyki, dopalacze.
  • cyberprzemoc – przyczyny, skutki, odpowiedzialność.
  • przejawy demoralizacji nieletnich (papierosy, alkohol, narkotyki, wagary itd.),
  • przemoc i agresja. Jak na nią reagować i gdzie szukać pomocy.

Źródło: KMP w Jeleniej Górze
podinsp. Edyta Bagrowska

nadkom. Krzysztof Zaporowski

 

Galeria