Ta strona używa plików cookie!
close

O bezpieczeństwie i zagrożeniach rozmawiała dzielnicowa z uczniami szkoły w Szklarskiej Porębie

Data dodania: 12 maja 2019 r.
Miejsce zdarzenia: Jelenia Góra

Dzielnicowa w ramach ogólnopolskiej kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo …przez cały rok szkolny” oraz w oparciu o założenia programów „Świadomy Junior”, „Bezpieczna i przyjazna szkoła” , „Cyberprzemoc” , których celem jest zapewnienie uczniom szeroko rozumianego bezpieczeństwa spotkała się z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Szklarskiej Porębie.

Zajęcia z uczniami klas VI szkoły podstawowej  przeprowadziła mł.asp. Małgorzata Kostrzewa – dzielnicowa z Komisariatu Policji w Szklarskiej Poręby.

Policjantka omówiła następujące zagadnienia:

  • „Dopalacze świadomość, zdrowie, życia” - przyczyny, skutki zdrowotne, fizyczne i psychiczne zażywania dopalaczy,  zagrożenia i pomoc dla osób uzależnionych.
  • Odpowiedzialność karna sprawców czynów zabronionych – ze szczególnym zwróceniem uwagi na narkotyki, dopalacze.
  • Skutki zażywania środków odurzających.
  • Cyberprzemoc – przyczyny, skutki, odpowiedzialność.
  • Przejawy demoralizacji nieletnich (papierosy, alkohol, narkotyki, wagary itd.),
  • Przemoc i agresja. Jak na nią reagować i gdzie szukać pomocy.

nadkom. Krzysztof Zaporowski

Źródło: KMP w Jeleniej Górze
podinsp. Edyta Bagrowska

Dzieci na spotkaniu z policjantem na temat cyberprzemocy