Ta strona używa plików cookie!
close

Narkotyki i dopalacze zagrożeniem dla młodzieży

Data dodania: 25 stycznia 2016 r.
Miejsce zdarzenia: Wrocław

Wrocławscy policjanci podczas debaty rozmawiali z młodzieżą szkół średnich o zagrożeniach jakie niosą ze sobą narkotyki i dopalacze. W spotkaniu uczestniczyło 350 osób – uczniów, pedagogów, przedstawicieli miasta oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji i Patrolowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu 20 stycznia 2016 r. zorganizowali debatę społeczną pod nazwą ,,Narkotyki i dopalacze zagrożeniem dla współczesnej młodzieży''. Spotkanie odbyło się w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 9 we Wrocławiu i przeznaczone było dla uczniów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych.

W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie 11 klas Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 we Wrocławiu wraz z nauczycielami oraz delegacje ze szkół: Liceum Ogólnokształcącego Nr 4, 8, 11 oraz Zespołu Szkół Nr 25 we Wrocławiu wspólnie z pedagogami. Gospodarzem debaty był Komendant Miejski Policji we Wrocławiu - insp. Jacek Kaczmarek, którego reprezentował Naczelnik Wydziału Prewencji i Patrolowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu podinsp. Krzysztof Gawlik oraz Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 9 we Wrocławiu - dr Irena Podgórska.

Podczas debaty uczniowie zadawali wiele pytań, na które odpowiedzi udzielali zaproszeni prelegenci. Pytania dotyczyły m. in. konsekwencji prawnych związanych z przestępczością narkotykową:

Jaką ilość narkotyków można przy sobie posiadać? Czy marihuana powinna być legalna, dlaczego nie jest? Wykorzystanie lecznicze marihuany? Jakie działania prowadzi Policja oraz Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w celu ograniczenia dostępności ,,dopalaczy''? Co szkodzi bardziej - alkohol, czy narkotyki?

Do uczestnictwa w debacie zaproszeni zostali przedstawiciel Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty -  Piotr Chądzyński, Dyrektor Wydziału Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Departamentu Edukacji wrocławskiego Urzędu Miejskiego -  Ewa Szczęch, Piotr Babiak, przedstawiciel Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia - Sławomir Pietrzak, z pionu Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu Piotr Pawlonka, policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - kom. Aneta Pola i podkom. Paweł Zalewski, przedstawiciele Straży Miejskiej Wrocławia wraz z Grzegorzem Muchorowskim, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji  i Patrolowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu - asp. szt. Piotr Urbański wraz z policjantami zajmującymi się prewencją kryminalną i profilaktyką społeczną oraz funkcjonariusze Komisariatu Policji Wrocław Ołbin.

Cel debaty oraz przestępczość narkotykową na terenie Wrocławia w 2015 roku omówiła podkom. Joanna Cieciorko.

Podczas debaty wykłady przeprowadzili:

  • Sławomir Pietrzak - „Używanie substancji psychoaktywnych wśród młodzieży - wyniki badań”;
  • Piotr Rafał Babiak - „Skutki zdrowotne. Profilaktyka, możliwości leczenia osób uzależnionych od narkotyków i dopalaczy”;
  • Piotr Pawlonka – „Aktualna sytuacja w zakresie używania nowych substancji psychoaktywnych”;
  • Grzegorz Muchorowski – „Propaganda dopalaczy w reklamie”.

Debatę przygotowały i prowadziły podkom. Joanna Cieciorko oraz sierż. szt. Justyna Szeglowska, a spotkanie podsumował Naczelnik Wydziału Prewencji i Patrolowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Uczestniczący w debacie uczniowie otrzymali policyjne informatory narkotykowe, ulotki zawierające informacje o odpowiedzialności prawnej nieletnich, długopisy i inne. W debacie uczestniczyło ok. 350 osób.

Źródło: KMP we Wrocławiu
nadkom. Krzysztof Zaporowski

 

 

Galeria