Ta strona używa plików cookie!
close

Jak pomóc bezdomnym - spotkanie przedstawicieli instytucji

Data dodania: 25 stycznia 2016 r.
Miejsce zdarzenia: Ząbkowice Śląskie

Ostra zima trzyma, od kilkunastu dni temperatura utrzymuje się poniżej zera. W takich warunkach szczególną troską należy objąć ludzi bezdomnych i bezradnych. Niestety, gdy ktoś nie chce nie można mu pomóc na siłę. Przedstawiciele różnych instytucji spotkali się, aby omówić to ważne zagadnienie.

Komendant Powiatowy Policji w Ząbkowicach Śląskich zorganizował spotkanie dotyczące pomocy osobom bezdomnym w obecnych warunkach pogodowych. Zaproszeni zostali przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu, Komendant Straży Miejskiej, przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Ząbkowicach Śląskich oraz policjanci.

Podczas spotkania rozmawiano - co można zrobić z osobą, która jest przytomna, nie jest ubezwłasnowolniona, grozi jej zamarznięcie, a nie wyraża zgodny na umieszczenie w placówce pomocowej. W takiej sytuacji najważniejsze jest wykorzystanie wszystkich możliwych metod, aby taką osobę umieścić w bezpiecznym miejscu: noclegowni, u znajomej osoby, bądź jeśli są wskazania medyczne – w szpitalu. W trakcie dyskusji wypłynął także pomysł wybudowania pomieszczeń, w których osoba potrzebująca mogłaby się ogrzać.

Każdy z przedstawicieli podkreślił, że zagrożenie dla życia i zdrowia w czasie zimy jest poważnym problemem i wszyscy są zgodni, że nawet w dni wolne i w porze nocnej będą w razie potrzeby do dyspozycji.

Źródło: KPP w Ząbkowicach Śl.
podkom. Ilona Golec

nadkom. Krzysztof Zaporowski

 

 

Galeria