Ta strona używa plików cookie!
close

Dni otwarte w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu – sporo osób chciało dowiedzieć się jak zostać policjantem

Data dodania: 13 kwietnia 2018 r.
Miejsce zdarzenia: Wrocław

W siedzibie Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu oraz wszystkich komisariatach na terenie miasta i powiatu, odbyły się dni otwarte, których głównym założeniem było zachęcenie młodych ludzi do wstąpienia w szeregi Policji. Podczas spotkań z młodzieżą funkcjonariusze opowiadali o codziennej służbie, możliwościach rozwoju zawodowego oraz zasadach rekrutacji, a także satysfakcji, jaką daje możliwość niesienia pomocy innym.

Podczas spotkań prowadzonych przez funkcjonariuszy zajmujących się, na co dzień realizacją zagadnień z zakresu profilaktyki, można było poznać tajniki codziennej służby wrocławskich policjantów. Osoby odwiedzające funkcjonariuszy w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu oraz innych komisariatach na terenie miasta i powiatu, mogły m.in. przyjrzeć się z bliska pracy techników kryminalistyki, którzy na miejscu zdarzenia prowadzą oględziny oraz zabezpieczają różnego rodzaju ślady. Zainteresowani uzyskali też szczegółowe informacje dotyczące wymagań stawianych kandydatom do służby oraz samego procesu rekrutacji.

Zorganizowane w dniach od 10 do 12 kwietnia 2018 roku drzwi otwarte, zgromadziły znaczną liczbę młodych ludzi wiążących przyszłość ze służbą w tej formacji.

Podjęcie służby w policji umożliwia zdobycie ciekawego zawodu, pozwalającego rozwijać zainteresowania w wybranym przez siebie kierunku, podnoszenie kwalifikacji oraz daje poczucie stabilności zatrudnienia. Zgodnie z Ustawą o Policji o przyjecie do służby może się ubiegać każda pełnoletnia osoba, posiadające polskie obywatelstwo, co najmniej średnie wykształcenie oraz nieposzlakowaną opinię, a także korzysta w pełni z praw publicznych. W przypadku mężczyzn także uregulowany stosunek do służby wojskowej.  

Preferowani kandydaci to absolwenci szkół wyższych na kierunkach prawniczych lub związanych z administracją i bezpieczeństwem państwa oraz osoby, które ukończyły specjalistyczne kursy z zakresu ratownictwa medycznego, wodnego lub są instruktorami spotów walki. Najważniejszą jednak cechą powinna być chęć niesienia pomocy innym. 
Szczegóły dotyczące rekrutacji do służby w Policji można znaleźć na stronach internetowych wrocławskiej policji, pod adresem www.wroclaw.policja.gov.pl lub kontaktując się bezpośrednio z funkcjonariuszem Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod numerami telefonów: 71-340-34-47, 71-340-48-56.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

 

 

Galeria