Ta strona używa plików cookie!
close

Debata społeczna z udziałem policjantów w ramach „Dni Wielokulturowości”

Data dodania: 7 kwietnia 2017 r.
Miejsce zdarzenia: Wrocław

6 kwietnia 2017 roku w ramach „Dni Wielokulturowości” we Wrocławiu odbył się panel dyskusyjny dotyczący społecznych i politycznych aspektów wielokulturowości, który został zorganizowany pod patronatem honorowym Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka. Z ramienia dolnośląskiej Policji, w spotkaniu udział wzięła Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. Ochrony Praw Człowieka.

Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych z Dolnego Śląska, przedstawiciele instytucji państwowych, samorządowych i organizacji pozarządowych z terenu województwa, zajmujących się problematyką funkcjonowania mniejszości narodowych, etnicznych, wielokulturowości, a także uczniowie i studenci dolnośląskich szkół i uczelni. Organizatorem debaty była Pełnomocnik Wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych Justyna Matkowska oraz Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dolnośląską Policję reprezentowała Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. Ochrony Praw Człowieka podinsp. Barbara Lorenc Żelisko, która odpowiadała na pytania uczestników spotkania dotyczące bezpieczeństwa mniejszości narodowych i etnicznych na terenie województwa i ewentualnie pojawiających się zagrożeń związanych z wielokulturowością społeczeństwa na terenie Dolnego Śląska.

Panel dyskusyjny i Dni Wielokulturowości we Wrocławiu miały na celu walory edukacyjne poszerzające świadomość uczestników, szczególnie studentów, na temat problemów wielokulturowości i funkcjonowania zamieszkałych na terenie Dolnego Śląska mniejszości narodowych i etnicznych.

Szczególnie interesujące były wystąpienia przedstawicieli mniejszości żydowskiej, łemkowskiej i romskiej przybliżające cechy bogactwa kultury, specyfikę wyznawanych religii, a także ukazujące wagę problemów dotyczących uprzedzeń i stereotypów funkcjonujących w społeczeństwie na temat tych mniejszości.

asp. szt. Paweł Petrykowski
(źródło – Pełnomocnik KWP we Wrocławiu ds. Ochrony Praw Człowieka)

 

 

Galeria