Ta strona używa plików cookie!
close

Ćwiczenia Egida – 18 na terenie województwa dolnośląskiego

Data dodania: 1 października 2018 r.
Miejsce zdarzenia: Dolny Śląsk

W pięciu jednostkach policji na terenie Dolnego Śląska przeprowadzone zostały ćwiczenia pn. „Egida”. Brali w nich udział policjanci oraz osoby mające stanowić uzupełnienie kadrowe jednostek Policji na czas zagrożenia państwa, czyli rezerwy osobowe z zasobów właściwych terytorialnie wojskowych komend uzupełnień. Przez cały dzień rezerwiści uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych, nabywając wiedzę policyjną dotyczącą m. in. użycia i obsługi broni palnej, technik interwencji czy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Ćwiczenia, których założeniem było praktyczne sprawdzenie mechanizmów i procedur powoływania rezerw osobowych do jednostek organizacyjnych Policji, przeprowadzono w komendach powiatowych w Dzierżoniowie, Lubinie, Oławie, Trzebnicy oraz Ząbkowicach Śląskich.

W ćwiczeniach uczestniczyli rezerwiści, którzy mają nadane przez właściwego terytorialnie wojskowego komendanta uzupełnień przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do konkretnych jednostek Policji. Jest to mechanizm przygotowujący rezerwę kadrową dla Policji na czas potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Główne cele ćwiczeń, prowadzonych w czasie rzeczywistym, to sprawdzenie i doskonalenie systemu powoływania i przyjęcia rezerw osobowych do jednostek Policji, doskonalenie funkcjonowania tzw. elementów bazy rozwinięcia, czyli punktów kontrolno-informacyjnych, przeszkolenie kadry jednostek, która będzie przyjmować osoby, zapoznanie rezerwistów z miejscem, gdzie będą docelowo wykonywać zadania, a także ze specyfiką służby i podstawowymi zadaniami Policji, a w końcu wzmacnianie współpracy z terenowymi organami administracji wojskowej.

Podstawą prawną przeprowadzenia ćwiczenia było Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2018 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz Decyzja Komendanta Głównego Policji nr 218 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia w jednostkach organizacyjnych Policji ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-18”.

Obserwatorami ćwiczenia poza przedstawicielami Komendy Głównej Policji byli przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przedstawiciele terenowej administracji publicznej i wojskowej.

Źródłem finansowania ćwiczenia są środki Ministra Obrony Narodowej przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2017 – 2026.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

 

 

Galeria