Ta strona używa plików cookie!
close

Ćwiczenia dowódczo-sztabowe wrocławskich policjantów - „PROTEST 2019”

Data dodania: 1 lipca 2019 r.
Miejsce zdarzenia: Wrocław

Wrocław jest drugim miastem w Polsce pod względem liczby organizowanych zgromadzeń. To ogromne wyzwanie logistyczne dla Policji, która musi zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom podczas realizowanego zabezpieczenia. Niejednokrotnie w zgromadzeniach udział bierze kilkanaście tysięcy osób. Ćwiczenia były doskonałą okazją do sprawdzenia systemów łączności i dowodzenia dla policyjnych dowódców oraz reagowania na dynamicznie zmieniającą się podczas zabezpieczeń sytuację.

Ważnym elementem ćwiczeń było to, że policjanci nie wiedzieli, że są one planowane. Funkcjonariusze zostali wezwani do swoich jednostek w trybie alarmowym. To również był istotny element sprawdzenia gotowości do natychmiastowego działania. Wszyscy stawili się rano w swoich jednostkach, pobrali wyposażenie do służby i ruszyli na szkolenie.

Na miejscu czekali już na nich organizatorzy – funkcjonariusze Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Dowódcą ćwiczeń był Naczelnik Wydziału podinsp. Andrzej Kamiński, wrocławski policjant z wieloletnim doświadczeniem. W ćwiczeniach brali ponadto udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego Wrocławia, którzy podczas zabezpieczenia zgromadzeń pełnią funkcję obserwatorów z ramienia Prezydenta Miasta. Są oni upoważnieni do tego, aby rozwiązać zgromadzenie w chwili, gdy naruszone zostaną przez organizatorów lub uczestników przepisy prawa w sposób zagrażający bezpieczeństwu. Urzędnicy mieli zatem możliwość przećwiczyć różne warianty zdarzeń, od tych łagodnych, do eskalacji agresji tłumu.

Ćwiczenia „PROTEST 2019” są odpowiedzią na obserwowalny wzrost liczby zgromadzeń we Wrocławiu na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Chodzi tu zarówno o zgromadzenia zgłoszone, jak i te zupełnie spontaniczne. Podczas tych wydarzeń zdarza się, że łamane są przepisy Ustawy Prawo o Zgromadzeniach lub innych przepisów karnych. To wymaga od przedstawicieli Urzędu Miejskiego oraz Policji wypracowania skutecznej taktyki działań i bieżącego reagowania na sytuację, która może zmienić się z minuty na minutę.

Trzeba też dodać, że oprócz zgromadzeń, wrocławska Policja zabezpiecza również liczne imprezy masowe, w tym mecze piłkarskie podwyższonego ryzyka lub imprezy biegowe, obejmujące swoim zasięgiem niekiedy całe miasto. Wszystko to wymaga od funkcjonariuszy stałego podnoszenia swoich umiejętności i bycia w ciągłej gotowości.
Zapewnienie uczestnikom tych wydarzeń bezpieczeństwa to dla kierownictwa wrocławskiej Policji priorytet działań, stąd właśnie ćwiczenia pod kryptonimem „PROTEST 2019”.

nadkom. Krzysztof Zaporowski
Źródło: KMP we Wrocławiu
st. sierż. Dariusz Rajski

 

Galeria