Ta strona używa plików cookie!
close

„ŚWIEĆ PRZYKŁADEM” – policyjna akcja informacyjno-edukacyjna

Data dodania: 23 listopada 2017 r.
Miejsce zdarzenia: Złotoryja Dolny Śląsk

Dolnośląscy policjanci z dużym zaangażowaniem włączyli się w działania informacyjno-edukacyjne pn. ,,ŚWIEĆ PRZYKŁADEM’’, których celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Jak pokazują statystyki blisko 38% ofiar wypadków drogowych w Polsce stanowią „niechronieni” uczestnicy ruchu drogowego, a w szczególności piesi. Mając to na uwadze funkcjonariusze stale realizują przedsięwzięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa w tym zakresie. Tym razem policjanci ze Złotoryi zainicjowali spotkania profilaktyczne w celu podnoszenia świadomości młodzieży w zakresie bezpieczeństwa pieszych oraz zachęcenia ich do korzystania z elementów odblaskowych, również w miejscach gdzie przepisy tego nie nakazują.

Policja wspólnie z Konferencją Episkopatu Polski oraz Polską Radą Ekumeniczną mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego przygotowała akcję informacyjno-edukacyjną pod nazwą „ŚWIEĆ PRZYKŁADEM”. Działania te skierowane są głównie do osób pieszych, jako do grupy uczestników ruchu najbardziej narażonej na utratę życia i zdrowia podczas różnego rodzaju zdarzeń drogowych. Celem akcji jest przede wszystkim przypominanie i uświadamianie pieszym poruszającym się po drodze po zmierzchu nie tylko o obowiązku, ale również o konieczności używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

Przedsięwzięcie zachęca do korzystania z elementów odblaskowych jednocześnie tam, gdzie przepisy tego nie nakazują – czyli na nieoświetlonych odcinkach dróg również w obszarze zabudowanym. W akcji istotne są wszelkie formy prowadzonych działań profilaktycznych mających na celu podnoszenie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu, jak również budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.

Jak pokazują policyjne statystyki najczęstszymi przyczynami potrąceń śmiertelnych z winy kierujących jest niedostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze a także nieudzielenie pierwszeństwa.

Analogicznie porównując zdarzenia powstałe z winy pieszych przyczynami są m.in. nieostrożne wejście przed nadjeżdżający pojazd oraz przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych. Właśnie pośpiech, przebieganie przez jezdnię, wchodzenie bez zastanowienia na przejście dla pieszych, przechodzenie na czerwonym świetle lub w miejscach niedozwolonych są to zachowania, które mogą i niejednokrotnie prowadzą bardzo często do śmierci pieszego. Ten stan rzeczy nakłada na Policję w coraz większym stopniu potrzebę podejmowania zdecydowanych i wielokierunkowych działań zmierzających do podniesienia poziomu dyscypliny oraz kultury wśród uczestników ruchu drogowego na styku pojazd-pieszy.

Akcja pn. ,,ŚWIEĆ PRZYKŁADEM’’ realizowana m.in. przez dolnośląskich policjantów ma właśnie na celu dążenie do poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez dotarcie do jak największej ilości osób, będących, na co dzień jego uczestnikami, poruszających się pieszo, rowerem lub motorowerem i ich edukację w zakresie prawidłowego poruszania się po drogach.

Tym razem policjanci z powiatu złotoryjskiego prowadzili zajęcia z wychowankami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi, których celem było podnoszenie świadomości młodzieży w zakresie bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym oraz zachęcenie ich do korzystania z elementów odblaskowych, również w miejscach gdzie przepisy tego nie nakazują. Podczas spotkania funkcjonariusze przekazali jego uczestnikom elementy odblaskowe

Pamiętajmy, że po zmroku pieszy, który ma na sobie ubranie w stonowanych szaro-czarnych kolorach i nie posiada na wierzchniej odzieży elementów odblaskowych jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie „odblaski”, staje się widoczna nawet z odległości ponad 150 metrów. Wspomniane dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego. Ma to szczególnie znaczenie jesienią i zimą, kiedy wcześnie zapada zmrok i warunki atmosferyczne ulegają pogorszeniu, a piesi na drogach stają się słabo widoczni. Prawdopodobieństwo ich potrącenia przez nadjeżdżający pojazd wzrasta wtedy wielokrotnie. PAMIĘTAJMY, że często bycie bezpiecznym oznacza być widocznym.

Policjanci przypominają również, że obowiązek noszenia elementów odblaskowych przez wszystkich pieszych poruszających się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym wszedł w życie z dniem 31 sierpnia 2014 roku i od tego czasu za brak elementu odblaskowego grozi mandat karny do 100 złotych.

Nie jednak mandat jest istotą sprawy tyko własne bezpieczeństwo. Jak przecież wszyscy wiemy koszty elementów odblaskowych są kosztami znikomymi i nie stanowią przeszkody uniemożliwiającej ich nabycie przez przeciętnego użytkownika dróg. Natomiast straty w postaci utraty życia lub zdrowia, leczenia, nie licząc materialnych są niewspółmiernie wyższe.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak
Źródło: KWP we Wrocławiu / KPP w Złotoryi

 

 

 

 

 

Galeria