Jak oceniasz policję?


Szanowna Pani, Szanowny Panie,

opinia społeczna jest jednym z podstawowych źródeł oceny pracy policji, Pani/Pana uwagi pomogą w podniesieniu jakości obsługi przez policjantów i pracowników policji w województwie dolnośląskim. Ankieta jest anonimowa. Wypełnienie jej potrwa około 5 minut.

Wypełniono 0% tej ankiety
0%
100%* W jakich sytuacjach miał(a) Pan(i) kontakt z policją w ciągu ostatniego roku?
Wybierz właściwe odpowiedzi